HELLE ANDERSEN
EKSPERT I BØRNESAGER

Advokat Helle Andersen er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1992 og fik sin advokatbestalling i 2004.

Hun har tidligere været ansat i Københavns Kommune, hvor hun har arbejdet med Børn- og Unge-sager og sager om anbringelse af børn. Som advokat har Helle Andersen også bistået ved mange sager om anbringelse af børn.

Hendes store erfaring med behandlingen af sager om anbragte børn gør, at hun har et indgående kendskab til kommunens sagsbehandling, og derfor kan identificere sagens svage led og hvilke rettigheder, du har.

Helle Andersen har stor erfaring i at møde i Børn- og Unge-udvalg, Ankestyrelsen og retssager om anbringelse.

Hun sætter sig grundigt ind i din sag og forbereder sagen grundigt, så hun altid er klar til at yde dig den bedste rådgivning. Hun vurderer, om der skal foretages yderligere i sagsbehandlingen eller hvorvidt, der skal indhentes andre og nyere oplysninger, der kan gavne dig, dit barn og din sag.

Med Helle Andersen som din advokat kan du være sikker på at have en rådgiver ved din side, som sætter sig grundigt ind i sagen, som du altid kan komme i kontakt med og som er klar til at rådgive dig på bedste vis.

Erbil G.E. Kaya