SASCHA RASMUSSEN
EKSPERT I BØRNESAGER

Advokatfuldmægtig Sascha Rasmussen beskæftiger sig med børnesager, herunder både tvangsfjernelsessager og anbringelsessager. Herudover har hun tidligere arbejdet hos flere familieretsadvokater.
 
Sascha Rasmussen brænder for at hjælpe børnefamilier, og hun vil altid yde sit bedste, når hun kæmper for din sag.
 
Sascha Rasmussen vil forberede din sag grundigt i samarbejde med dig, så din side af sagen bliver tilstrækkeligt belyst og din stemme bliver hørt. Hun vil føre din sag i Børn- og ungeudvalget og om nødvendigt i Ankestyrelsen og i byretten.
 
Du kan altid kontakte Sascha Rasmussen, og hun vil inddrage dig og holde dig opdateret i sagen, så du kan føle dig tryg under hele sagsforløbet.

Erbil G.E. Kaya