ADVOKAT HASSAN MAHMOOD
SPECIALIST I BØRNESAGER

Advokat Hassan Mahmood har igennem sin karriere ført utallige sager i Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen samt retten over hele landet – både som advokat for barnet eller forældrene.

For advokat Hassan Mahmood er det vigtigt at varetage klientens interesser på kompetent og forsvarlig vis. Derfor er det altid vigtigt at indgå i et tæt samarbejde med familien allerede på et meget tidligt stadie. Dette medfører bl.a. at Hassan Mahmood anmoder kommunen om indhentelse af yderligere dokumentation, såfremt dette kan gavne sagen.

For mange forældre opleves det som om, at man skal overbevise forvaltningen om, at man er en god forældre. Herudover skal forældrene overbevise forvaltningen om, at man er egnet til at opfylde rollen som forældre, og at man kan varetage barnet på betryggende vis. Dette skyldes til dels, at forvaltningen under udarbejdelse af indstilling til Børn- og Ungeudvalget kan have en tendens til at lægge vægt på de negative faktorer. I disse situationer vil Hassan Mahmood nøje påse, at man ligeledes indhenter udtalelser, som er mere objektive, og som kan gavne sagen.

Udover at repræsentere forældrene eller barnet i Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelse eller retten, så vil advokat Hassan Mahmood fastholde kontakten. Dette for følge familiens udvikling og løbende drøfte kort- og langsigtede mål for forældrene samt barnet. Herudover vil advokat Hassan Mahmood sikre sig, at familien får al den støtte, som de efter loven har krav på.

Advokat Hassan Mahmood i flere år har repræsenteret børn og forældre i alle aldre, køn, etnicitet og har stor erfaring med anbragte børn – både børn anbragt i plejefamilie og børn på opholdssted.

Som advokat for et barn på opholdssted vil Hassan Mahmood løbende besøge barnet og anmode om udtalelser fra opholdsstedet. Advokat Hassan Mahmood vil således indgå i dialog med kommunen, forældrene samt opholdsstedet og hele tiden påse, at barnet efter omstændighederne har det godt.

Advokat Hassan Mahmood har en fortid hos kommunen og er tidligere underviser i kommunalret. På den baggrund har advokat Hassan Mahmood et indgående kendskab til kommunens forpligtelser samt familiens rettigheder overfor kommunen. Med en solid praktisk og teoretisk viden kan han hurtigt finde de kritikpunkter eller fejl, som måtte være sket.

Erbil G.E. Kaya

Sekretær:
Helle Lykke Hansen

Tal om din sag med Hassan Mahmood

Ring til Hassan