ADVOKAT
MARIANNE EKHOLM SCHEFFMANN

SPECIALIST I BØRNESAGER

ADVOKAT MARIANNE EKHOLM SCHEFFMANN

SPECIALIST I BØRNESAGER

Marianne Ekholm Scheffmann har igennem sin tid som advokat behandlet mange sager, i børne- og ungeudvalget, videre i Ankestyrelsen og derefter assisterede, såfremt sagen gik videre i retten.

Det har været alt fra tvangsanbringelser, bortadoption, samvær mm. – både som repræsentant for forældre og børn, samt hvor forældre eller barnet/unge ikke ønsker, at deltage i mødet, da det selvfølgelig er en sårbar situation – her tager Marianne en samtale med klienten, så der er helt klare linjer for, hvilke muligheder der er og hvad klienten ønsker, om klienten er enig i forvaltningens indstilling til udvalget eller at klienten slet ikke kan genkende sig selv og ønsker at der forelægges en uddybende forklaring.

Marianne formår at møde klienten i øjenhøjde og formidler hvad der konkret skal ske til mødet i børne- og ungeudvalget.
Det er vigtigt for Marianne, at klienten føler sig hørt og derfor er det vigtigt for Marianne, at der er et tillidsbånd og klienten føler sig tryg.

Når et barn skal placeres uden for hjemmet, kan der være rigtig mange spørgsmål, både hos barnet, men også hos forældrene – hvad har man ret til, hvad kommer der nu til at ske mm., Marianne vil hjælpe jer med at få afklaret alle disse spørgsmål og hjælpe jer videre.

Marianne har tidligere bestridt chefstillinger i det offentlige, herunder bl.a. i ungekriminalforsorgen, hvor hun var med under oprettelsen af de nye tiltag vedr. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som også har mulighed for at anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet – hun har derfor stort kendskab til processerne fra den anden side af bordet.

Ekholm Scheffmann Advokater
CVR nr.: 44488655
Lovpligtig forsikring er tegnet hos Codan.

Marianne Ekholm Scheffmann

Tal om din sag med Marianne Ekholm Scheffmann

Ring til Marianne