TVANGSFJERNELSE
FÅ JURIDISK RÅDGIVNING I BØRNESAGER

Vi er her for dig

Hvis kommunen vil tvangsfjerne dit barn, bør du kontakte en advokat hurtigst muligt. En tvangsfjernelse af dit barn er et meget voldsomt indgreb i både dit og dit barns liv, og derfor er det vigtigt, at du har en dygtig advokat ved din side.

Som din advokat er vi med dig hele vejen, og vi står til din rådighed under hele sagsforløbet. Kontakt en børneadvokat og få hjælp til din sag om tvangsfjernelse.

Hvornår må kommunen tvangsfjerne dit barn?

Kommunen må kun tvangsfjerne dit barn, hvis der er en åbenbar risiko for, at dit barns sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af:

  • utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet
  • overgreb, som barnet har været udsat for
  • misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet
  • andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet

Der kan dog kun træffes afgørelse om tvangsfjernelse, når der er begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets fortsatte ophold i hjemmet.

Støtte i stedet for tvangsfjernelse

Kommunen kan vælge at beslutte, at du og dit barn skal modtage støtte fremfor at anbringe dit barn udenfor hjemmet. Kommunen er altid forpligtet til at vælge det mindst indgribende middel, der skal til for at løse problemet.

Der eksisterer følgende former for støtte:

  • Du eller dit barn får tilknyttet en kontaktperson
  • I vil modtage pædagogiskstøtte i hjemmet
  • Du eller dit barn skal modtage behandling
  • Du og dit barn får ophold hos en plejefamilie eller på et opholdssted

Som forælder eller barn over 12 år, har du krav på gratis advokatbistand. Kontakt os i dag og få en advokat på din side!

Vi hjælper med børnesager i hele Danmark!

Kontakt en børneadvokat