JENS LANG RASK
EKSPERT I BØRNESAGER

Advokat Jens Lang Rask beskæftiger sig med børnesager, herunder både tvangsfjernelsessager og anbringelsessager.

Jens brænder for at hjælpe børnefamilier, og han vil altid yde sit bedste, når han kæmper for din sag.

Jens vil forberede din sag grundigt i samarbejde med dig, så din side af sagen bliver tilstrækkeligt belyst og din stemme bliver hørt. Han vil føre din sag i Børn- og ungeudvalget og om nødvendigt i Ankestyrelsen og i byretten.

Du kan altid kontakte Jens Lang Rask, og han vil inddrage dig og holde dig opdateret i sagen, så du kan føle dig tryg under hele sagsforløbet.

Erbil G.E. Kaya