DINE RETTIGHEDER
REGLER FOR SAMVÆR, HJEMGIVELSE MV.

Vi er her for dig

Gratis advokatbistand

Du har krav på gratis advokatbistand i forbindelse med din tvangsfjernelsessag. Det har du både som forælder og som barn over 12 år.

Du har ret til selv at vælge din advokat. Kontakt os i dag og få en advokat på din side.

Ret til samvær

Hvis dit barn bliver tvangsfjernet, har du ret til samvær med dit barn. Det er kommunen, der træffer afgørelsen om omfanget og vilkårene for samværet.

Overvåget samvær

Kommunen kan beslutte, at samværet skal være overvåget, dvs. at der skal være en repræsentant fra kommunen til stede under samværene.
Der kan kun træffes afgørelse om overvåget samvær, hvis det findes nødvendigt af hensyn til barnets sundhed eller udvikling.

Støttet samvær

Du kan som forælder få støtte under dit samvær, hvis du har ønske herom.

Ret til information om dit barns hverdag

Kommunen har også pligt til at sikre, at du får information om dit barns hverdag, når dit barn er anbragt udenfor hjemmet.

Hjemgivelse

Hvis du har et barn anbragt uden for hjemmet, kan du søge om hjemgivelse, hvis der er sket væsentlige ændringer i dine forhold. Det kan du også gøre, selvom den fastsatte periode endnu ikke er udløbet.
Vi kan hjælpe dig med at vurdere, om de nye omstændigheder udgør sådanne ændringer, der kan medføre, at dit barn kan blive hjemgivet.
Hvis du tidligere frivilligt har givet samtykke til, at dit barn skal være anbragt udenfor hjemmet, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage. Børn- og ungeudvalget vil herefter tage stilling til, om du kan få dit barn hjemgivet, eller om det fortsat skal være anbragt udenfor hjemmet.

Aktindsigt

Du har krav på aktindsigt i sagen. Du kan søge om aktindsigt ved at henvende dig herom til kommunen.

Vi hjælper børnesager i hele Danmark!

Kontakt en børneadvokat