ADVOKAT SEBASTIAN EKHOLM SCHEFFMANN
SPECIALIST I BØRNESAGER

Advokat Sebastian Ekholm Scheffmann har de sidste år haft utallige sager inden for børneområdet, herunder tvangsanbringelser, bortadoption, samvær mm. Ligeledes har Sebastian haft sager hvor der er tvist om samvær med de biologiske forældre og det bortadopteret barn.

Sebastian har selv ført flere af de nyere sager vedrørende bortadoption og hvilke rettigheder der er for både de biologiske forældre, det bortadopteret barn og adoptivforældrene – da Sebastian har møderet for landsretten har han fulgt sagerne hele vejen og har derfor indgående kendskab til området.

I sager vedrørende tvangsanbringelse, bortadoption mm. har Sebastian både repræsenteret barnet eller den unge og forældre, hvorfor han også har fuld forståelse for at der er store følelser for alle parter involveret i sagen.

Sebastian har altid både juraen og klienten i fokus – Sebastian ved hvor meget den enkelte sag betyder for klienten og hvor byrdefuldt det kan være for den enkelte

Endeligt har Sebastian møderet for Landsretten, hvorfor han kan følge jeres sag hele vejen.

Ekholm Scheffmann Advokater
CVR nr.: 44488655
Lovpligtig forsikring er tegnet hos Codan.

Marianne Ekholm Scheffmann

Tal om din sag med Sebastian Ekholm Scheffmann

Ring til Sebastian